Trafiksikkerhed hos Østergaards Biler

Send os en forespørgsel

Virksomhedens trafiksikkerhedspolitik

Vi vil aktivt arbejde på at blive og forblive kendt som en virksomhed, der stiller trafiksikkerheden i højsædet.

Vi vil sikre medarbejdere, kunder og medtrafikanter den bedste og mest sikre transport.

Gennem vores adfærd i trafikken prioriteres færdselssikkerheden højt, således at vores gode image over for såvel medtrafikanter som kunder bevares.

Vi vil arbejde målrettet for at undgå færdselsuheld og sikre personer, miljø og materiel ikke bliver beskadiget.

Vi vil analysere det enkelte skadestilfælde og gennemgå resultatet med den/de implicerede medarbejdere.

Vi vil ved anskaffelse af nyt materiel overveje de mulige tekniske løsninger, der kan styrke færdselssikkerheden, samt give vores kunder den bedste kørsels komfort.

Vi vil endvidere arbejde med opkvalificering af den enkelte medarbejder gennem uddannelse og holdningsbearbejdning internt og eksternt og ved ansættelse af nye medarbejdere sikre, at de er veluddannede og har forståelse for virksomhedens politik på området.

Vi vil bestræbe os på at bruge mindst muligt brændstof, dels ved løbende analyse af forbruget, samt indføre de enkelte chauffører i energirigtig kørsel.

For at bedre og sikre virksomhedens materiel og planlægning, indgår den daglig dialog med medarbejderne som en vigtig faktor.

Vi vil altid bestræbe os på at udvide stor fleksibilitet i betjening af virksomhedens kunder, men vil aldrig gå på kompromis med færdselssikkerheden.

Under kørsel i virksomhedens køretøjer er det tilladt i henhold til færdselsloven, at modtage korte opkald. Længere samtaler eller opkald skal altid foretages når køretøjet holder stille.
Brug af private mobiltelefoner må kun ske når køretøjet holder helt stille.